Friday, 1 February 2008

Dylan Hughes : O Vancouver i'r Rhyl


Mae Dylan Hughes, gynt o Kaiserslautern a Newcastle United wedi arwyddo i'r Rhyl. Hen Pro yn chwilio am geiniog ar ddiwedd ei yrfa medda chi? Wel, ddim tro 'ma. 23 ydi Dylan, a mae'n anodd dadlau ei allu. Roedd yn chwarae i VVV Venlo yn yr Iseldiroedd y llynedd, a gwnaeth 12 ymddangosiad yno tra ar fenthyg. Mae Venlo yn chwarae yn yr Eredivisie eleni. Gwn i ddim am ei frawd, Kevin, sydd hefyd wedi arwyddo. Ond dipyn o ddychymyg ar y Belle Vue felly?

Mewn newyddion difyr arall o'r ffenestr trosglwyddo, mae'r Seintiau Newydd wedi arwyddo Kevin Townson o Northwich Victoria a Paul Henry o Tranmere. Mae'n pery i mi feddwl faint o ymosodwyr mae nhw ei angen ar Neuadd y Parc. Mike Wilde, John Toner, Jamie Wood, Carl Lamb, Ronnie Morgan a rwan Kevin Townson. Dydyn nhw ddim yn chwarae'r Peldroed mwyaf deniadol ar y gorau, felly duw a wyr be wnawn nhw efo'r rhain i gyd!

Rhywbeth sydd wedi pery poendod meddwl i mi, ydi pam fod Llangefni wedi sacio'u rheolwr ddiwrnod cyn i'r ffenest drosglwyddo gau? Mi oedd hi'n amlwg o'r cychwyn y byddai Kevan yn dod a'i chwaraewyr ei hun i fewn, pam y syndod pan arwyddwyd y Sgowsars i gyd o Fae Colwyn? Er, os mae rhywyn am gadw'r 'Dazzlers' i fynny, Bryan Owen ydi hwnnw.

No comments: