Monday, 24 August 2009

Be di'r Broblem efo Warnock?

Ers y digvwyddiad anffodus pan gafodd gol Freddy Sears ei wrthod i Crystal Palace, dwi wedi clywed sawl yn datgan eu bod yn casau Neil Warnock. Yn bersonol, dwi'n meddwl fod o'n gymeriad sydd ei angen yn y gem. Dwi'n licio'r clip isod yn fawr iawn.

Tuesday, 18 August 2009

Ewrop

Does dim os mai’r testun trafod mwyaf ymysg ni’r cefnogwyr yn ddiweddar, ydi’r newidiadau disgwyliedig i Uwchgynghrair Cymru o dymor nesaf ymlaen. Y ‘Deg Disglair’ fel yr adnabyddir, bydd y chwyldro mwyaf ers sefydliad y gynghrair yn 1992. Ond beth ydi’r oblygiadau?
Mae’n siwr fod gan pawb ei farn ynglan a pha glyniau sydd yn, ac ddim yn haeddiannol o fod yn ran o’r datblygiad newydd. Mae’r ffaith fod llawer o Glybiau yn edrych ar eu meysydd a’u academis yn rywbeth calonogol, sydd angen ei gymeradwyo.

Anodd ydi dadlau nad ydi Cynghrair Cymru i gyd yn cylchdroi o amgylch ‘Ewrop’ , a’r pwnc hynnw ydi prif ysgogiad y newid. Fe ddisgynodd bob un o'n clybiau ar y cymal cyntaf eleni, sydd yn rywbeth sy'n bendant angen ei newid. Mae codi safon yn rywbeth sy’n gorfod digwydd yn fuan i wella’n record Ewropeaidd fel Cenedl. Y gobaith ydi fydd hanneru nifer y clybiau yn golygu fydd dwbl yr arian ar gael, a fod y chwaraewyr gorau yn ffendio’u hunain i’r prif adran newydd. Ond a oes rhywbeth wedi’i fethu yn y fan yma?
Mae bron i fis cyfan rhwng y gemau Ewropeaidd cychwynol, a dechrau'r tymor newydd. Mae clybiau Clybiau Cymru’n gorfod mynd allan i baratoi ar gyfer gemau mwyaf eu tymor gyda llond dwrn o gemau cyfeillgar yn erbyn timau lleol. Nid bai’r Clybiau unigol ydi hyn wrth reswm, does yna fawr o ddewis i fod yn onest.
O flwyddyn nesa, bydd bron i hanner y clybiau yn cymryd rhan yn Ewrop. Rwy’n ymdebygu i diwn gron yn son am Bel-droed Haf mae’n siwr, ond mae’r sefyllfa bresennol yn hurt. Os nad ydi tymor Mawrth i Hydref yn dderbynniol i lawer, pam ddim dod a’r tymor presennol ymlaen rhyw fis neu fwy? Tymor Aeafol byddai’n parhau i fod, ond gyda chychwyn ar Orffenaf y 1af, byddai pre-season llawn a un neu ddau o gemau cystydleuol yn gallu gwneud y gwahaniaeth drwy golli allan o gol neu ddau, a enill drwodd i’r rownd nesaf (a’r holl oblygiadau cyllidol). Mae £90,000 ar gael i’r clybiau ar gyfer pob rownd maent yn gallu enill drwyddynt, felly’n amlwg mae’r ysgogiad yno i wneud rhywbeth ohoni!