Thursday, 24 January 2008

Blŵs Plas Kynaston


Mae'n anffodus braidd fod Mr A. Harms o Brestatyn heb ganiatau un o goliau Bangor a chafodd eu di-ystyrru am gamsefyll, nos Fawrth. Oes na rhywyn arall yn cofio ar y Vidiprinter ar Grandstand, pan oedd rhywyn yn sgorio 7 gol mewn gem? Roedd y canlyniad yn cael ei ddilynu gyda'r sgor mewn ysgrifen bras. Rhywbeth tebyg i hyn:

Nottingham Forest 7 ( SEVEN) Derby County 1.

Fyswn i ddim wedi hoffi bod yn gefnogwr selog ar y Baseball Ground bryd hynny!

Tawaeth, dwi'n parablu. Doeddwn i erioed wedi bod i Ffordd Plas Kynaston tan Nos Fawrth. Er hynny, dwi'n falch mod i wedi bod rwan. Mae'n Faes digon taclus, gyda 'Clubhouse' golew a Terras bach handi lawr un ochr o'r maes, dy'n beth digon anghyffredin yn Uwchgynghrair Cymru.

Roedd y gem, ar y llaw arall, wedi gorffen fel cystydleuaeth wedi brin hanner awr ohoni basio. Cafodd Sion Edwards fodd i fyw yn rhwygo drwy amddiffyn y Derwyddon, a roedd hynny'n gadael digon o le i Stott a Davies achosi difrod yn y Blwch Cosbi. Cafodd Chris Mullock yn y gol, noson erchyll. Fyswn i ddim yn licio bod yn esgidiau Waynne Phillips yn ceisio ysgogi'r tim erbyn gem Dydd Sadwrn, yn saff i chi!

Dwi'n addo ysgrifennu fy marn am ddyfodol Uwchgynghrair Cymru yn fuan!

No comments: