Monday, 29 October 2007

Dowch yn llu!


Cefais ddychwelyd i Ffordd Ffarrar am y tro cyntaf ers ychydig wythnosau ar gyfer y gem Uwchgynghrair yn erbyn Porthmadog, b'nawn Sadwrn. Rhaid i mi ddweud fod Port yn edrych yn dim sydd am godi fynnu'r tabl o dan reolaeth Viv Williams unwaith eto, er iddynt golli o 2-0 yn y diwedd un.

Yr un hen gwestiynnau ynglyn a rheolaeth Clayton Blackmore a ddaeth i'r fei, gyda diffyg paratoi ar gyfer gemau ac o sgil hynny, diffyg ffitrwydd, yn amlwg yn y chwaraewyr yn ol y rheolwr dros-dro newydd. Rhywbeth tebyg gafodd ei grybwyll ym Mangor ar ol i Bleasdale gymryd y llyw. Yn sicr wnaeth o ddim dysgu hynny gan Sir Alex ym Manchester United!

Un peth eitha calonogol, ar y cyfan, oedd tyrfeydd y penwythnos. Roedd dros 500 yn gwylio gem Llanelli, Nos Wener, a bron i 500 ar Ffordd Ffarrar dydd Sadwrn. Roedd bron i 400 ar Blas Kynaston nos Wener ar gyfer y gem rhwng y Derwyddon a'r Rhyl, a thorf o 322 rhwng Hwlffordd a'r Drenewydd. Dwi'n credu fod hyn yn ddigon i brofi fod mwy o gemau ar Nos Wener a gwahanol fentrau ar gyfer denu teuluoedd yn gallu gweithio.

Yn anffodus, yn groes i'r syniad hwnnw, dim ond 92 o bobol oedd ar y Maes Awyr b'nawn Sadwrn i wylio Airbus Brychdyn yn erbyn Caernarfon. Iawn, ddim y gem mwyaf disglair a chwaraewyd erioed, ond 92? Mae timau fel Caergybi yn denu o leiaf 200 ar gyfer bob gem mewn cynghrair is. Mae Llangefni yn denu 250 bob gem, a hwythau yn is na Airbus yn y tabl. Mae Airbus wedi bod yn y gynghrair sawl tymor erbyn hyn, a wedi newid enw'r tim i geisio adenill mwy o gefnogaeth lleol. Yn amlwg dydi hyn heb weithio, a mae angen gofyn os yw trigolion lleol yr ardal yn haeddu lle yn Uwchghynghrair Cymru? Yn sicr mae digon o dimau gyda chefnogaeth golew yn fwy na pharod i gymryd eu lle.

Tuesday, 9 October 2007

Y Bari v Caernarfon

Dyma glip o gem Y Bari yn eu hanterth, yn erbyn Caernarfon yn y Cynghrair Cenedlaethol 26/01/1997. Mae'n ddifyr cymharu tim y Barri ar y pryd, i rai TNS a Llanelli. Pa un ydi'r cryfaf?

Friday, 5 October 2007

TNS v Rhyl eto!


Fe gefais fy synnu rhywfaint gyda ymateb rhai aelodau o fwrdd y Gymdeithas Bel-droed ynglyn a chytundeb darlledu newydd y Gymdeithas gyda S4C. Golyga'r gytundeb newydd yma fod gan S4C yr hawl i ddarlledu gemau rhyngwladol Cymru yn eu cyfanrwydd ar ol y gic olaf, a hawliau ecsgliwsif i Uwchgynghrair a Chwpan Cymru.
Onid yw'n ddyletswydd ar y Gynghrair i sicrhau eu bod yn setlo ar y cytundeb sy'n cynnig y mwyaf o sylw i'r Gynghrair, a mae'n amlwg mai cytundeb S4C oedd hwnnw. Roedd cytubdeb S4C yn gaddo dangos dwywaith y gemau byw a oedd y cynnig arall oedd ar y bwrdd, sef un BBC Cymru, yn ei gynnig. Pa ddewis arall oedd yna?
Erbyn hyn mae posib gwylio S4C unrhywle ym Mhrydain drwy deledu Digidol. Mae posib gwneud hynny drwy BBC2W hefyd, ond mae'n ddipyn mwy tebygol dod ar draws gem os yw ar Sianel 184 na sianel 900 does bosib? Oes, mae na lot o gefnogwyr Peldroed yn ddi-Gymraeg, ond os ydych yn ffan o'r cynnyrch sydd ar gael, does bosib nad ydyw iaith y sylwebaeth yn gymaint o broblem a hynny?