Thursday, 24 April 2008

We Welcome Our English Reps. Cardiff City!


Daeth newyddion drwg i Beldroed Cymru allan o Sgwar Soho yn Llundain heddiw. Wrth gwrs, bydd cefnogwyr yr Adar Gleision yn dathlu y bydd modd iddynt gael chwarae yn Ewrop gan gynyrchioli Lloegr os maen't yn curo Portsmouth yn ffeinal Cwpan Lloegr. Ond lle mae hyn yn gadael gweddill clybiau Cymru sy'n chwarae ym Mhyramid Lloegr? Siawns na fydd Wrecsam yn debygol o gyrraedd Wembley am amser maith, tra buasai siawns lawer gwell iddynt (neu hyd yn oes Casnewydd o bosib) ennill Cwpan Cymru a gweld Pel-droed Ewropeaidd nol ar y Cae Ras (heb gyfri gemau Bangor yr haf 'ma wrth gwrs). Bydd hi'n 80 mlynedd arall cyn i rhywyn arall gyfiwnhau camp Caerdydd yn 1927? Mae'r geiriau Long term pain for short term gain yn dod i'r meddwl.

Wednesday, 16 April 2008

Newidiadau Difyr


Da oedd gen i glywedd fod Clybiau Uwchgynghrair Cymru wedi pleidleisio dros ail-strwythuro'r Gynghrair mewn cyfarfod yng Nghroesoswallt b'nawn Sul. Y newyddion mwyaf syfrdanol i mi, yn bersonol, ydi fod 7 clwb wedi datgan yn syth eu bod o blaid newid y tymor o'r un presennol, i un sy'n chwarae yn ystod tymhorau'r Haf. Dwy flynedd yn ol, pan gafodd y syniad ei drafod diwetha', dim ond dau glwb oedd o blaid.

Be ydi'r rheswm dros y newid mawr yma dywedwch chi? Sgen i'm syniad a dweud y gwir, ond mae'n amlwg fod y cadeiryddion yn gweld fod angen newid drastig. Dwi'm yn credu fod eu bod yn bell o'u lle yn meddwl fod angen newid i'r Gynghrair symud yn ei flaen, a mae hon yn un o restr maith o bethau a gellid ei wneud i newid pethau.

Dywedodd Cadeirydd Llanelli, Nitin Parekh:

"As a Club we fully support the 10 team divisions and summer football. Note that two years ago when summer football was put to a vote, only 2 clubs voted in favour. Now there are 7 with quite a few rethinking their position on the issue. It makes great sense all round and I am hopeful that the decision will be in favour at the next vote. There are a lot of issues to discuss regarding implementation of the various ideas but please remember that this was done in Ireland so we do have a blue print to follow. The big issue is to how to generate more interest in the game in Wales and to get more broadcasters to take more than just a cursory interest. I am hopeful that the clubs will get together again in the next couple of months to address this issue - summer football is an integral part of this value proposition. "

Dwi'n fodlon iawn gyda'r cynlluniau uchod, ac yn fwy balch hyd yn oed, fod y testun o Beth sy'n fy mhryderu i fwy na dim, ydi'r syniad o 'Adran 2'. Siawns fydd clybiau fel Porthmadog, Caernarfon, Caersws a.y.b yn debyg o golli swm sylweddol o arian drwy ddisgyn i lawr i'r gynghrair hon? Bydd, mi fydd na gyfleon i gadw'r tymor yn ddiddorol gyda'r syniad o gemau ail-chwarae, ond lle bydd y clybiau hyn heb yr elw a wneid o'r gemau darbi mwyaf? Bydd y costau teithio yn parhau i fod yr un fath siawns?

Pam ddim defnyddio system debyg i'r Cynghreiriau Blue Square yn lloegr, gyda 'Cynghrair Cymru Gogledd' a 'De' yn cyflenwi'r brif uwchgynghrair? Er enghraifft, yn y Gogledd fe ellid edrych rhywbeth tebyg i hyn:

Caernarfon,
Porthmadog,
Prestatyn,
Airbus,
Caergybi,
Llangefni,
Cei Conna,
Derwyddon Cefn
Y Bala,
Gap Queen's Park

Y ffordd yma, byddai'r goreuon o'r Cynghrair Undebol yn cael eu symud i fynnu i lenwi'r gynghrair, ond gyda'r teithio'n lawer llai hefyd, byddai'r costau lawer is. Mae na ddipyn o gemau darbi yno hefyd, a fysa'n mynd rhywfaint o'r ffordd i leihau'r golled o gemau mawr Bangor, Y Rhyl, TNS ac ati.

Mi fydd y Prif Gynghrair Cenedlaethol, 10 Clwb, yn gwella'r safon, heb os yn fy marn i. Mae o wedi gwella safon Cynghrair yr Eircom yn Iwerddon drwy ail-strwythuro, a does dim os gen i y bydd hyn yn gwella pethau rhywfaint o leiaf. Iawn, bydd y system yng Nghymru byth yr un cryfaf yn Ewrop, ond o leiaf bydd mwy o gyfleon.

Sunday, 13 April 2008

Parti Tre'r SosbanLlongyfarchiadau i Lanelli am sicrhau eu pencampwriaeth cyntaf. Does dim anmau mai nhw sydd 'di bod y tim gorau dros gydol y tymor, a phob lwc iddyn nhw yn eu ymgais i gyrraedd ail rownd rhagbrofol Cynghrair y Pencampwyr.

Tuesday, 8 April 2008

Unwaith Mewn Bywyd

Dwi'm yn cofio os i mi son am y Rhaglen Ddogfen/Ffilm yma o'r blaen, ond gyda'r tymor Peldroed yn yr UDA newydd ail-gychwyn, mae hi 'run mor ddilys ac erioed. Dyma glip ohoni isod, dwi'n ei awgrymmu'n fawr!

Cyffrous ta be?


Fel rywyn sydd fel arfer yn casau Cynghrair y 'Pencampwyr' a phopeth mae'n sefyll amdani, mae rhaid i mi gyfaddef mwynhau ail hanner Lerpwl yn erbyn Arsenal. Tydi gemau o'r fath a'r heip o'u hamgylch ddim yn fy nghyffroi fel arfer, ond wrth gymyd y gem fel ac y ma'i, does dim posib ond cael eich amsugno fewn ar adegau.

Mae na ddigon o faterion difyr arall ar y meysydd ar hyn o bryd, sicr yn bennaf oll ydi Caerdydd yn cyrraedd Ffeinal Cwpan Lloegr. Rhaid eu llongyfarch ar y gamp hon, a roedd gol Ledley yn un wnes ei mwyhnau'n fawr. Yn sicr bydd diwrnod arall gwerth chweil i'w gael yn Wembley, er na fydd pawb oedd yn bresennol yna b'nawn Sul, yn gallu bod nol yn eu seddi mewn Mis.

Mae gen i lot i'w ddweud ynglyn a sefyllfa wleidyddol yr holl beth, a dweud y gwir, y llanast wleidyddol. Er hyn, credaf wnai eu cadw o dan fy het am sbel o leiaf. Dwi'm yn credu y byddai'n sioc enfawr i lawer ohonoch fy safbwynt chwaith!

Mae'r gair olaf yn gorfod mynd i Langefni. Roedd llawer yn datgan eu bod i lawr ers misoedd, ond roeddwn yn credu fod hi dal ddigon tynn yn y gwaelod i'r Dazzlers allu codi eu hunain i fynny. Rwyf yn falch i ddweud fy mod yn iawn yn hynny o beth, a bydd hi'n gem hynod ddifyr ar Lon Talwrn nos Wener yn erbyn Bangor dwi'n siwr.

Bechod na fysai'n bosib adrodd stori debyg am Wrecsam ynde?