Wednesday, 16 April 2008

Newidiadau Difyr


Da oedd gen i glywedd fod Clybiau Uwchgynghrair Cymru wedi pleidleisio dros ail-strwythuro'r Gynghrair mewn cyfarfod yng Nghroesoswallt b'nawn Sul. Y newyddion mwyaf syfrdanol i mi, yn bersonol, ydi fod 7 clwb wedi datgan yn syth eu bod o blaid newid y tymor o'r un presennol, i un sy'n chwarae yn ystod tymhorau'r Haf. Dwy flynedd yn ol, pan gafodd y syniad ei drafod diwetha', dim ond dau glwb oedd o blaid.

Be ydi'r rheswm dros y newid mawr yma dywedwch chi? Sgen i'm syniad a dweud y gwir, ond mae'n amlwg fod y cadeiryddion yn gweld fod angen newid drastig. Dwi'm yn credu fod eu bod yn bell o'u lle yn meddwl fod angen newid i'r Gynghrair symud yn ei flaen, a mae hon yn un o restr maith o bethau a gellid ei wneud i newid pethau.

Dywedodd Cadeirydd Llanelli, Nitin Parekh:

"As a Club we fully support the 10 team divisions and summer football. Note that two years ago when summer football was put to a vote, only 2 clubs voted in favour. Now there are 7 with quite a few rethinking their position on the issue. It makes great sense all round and I am hopeful that the decision will be in favour at the next vote. There are a lot of issues to discuss regarding implementation of the various ideas but please remember that this was done in Ireland so we do have a blue print to follow. The big issue is to how to generate more interest in the game in Wales and to get more broadcasters to take more than just a cursory interest. I am hopeful that the clubs will get together again in the next couple of months to address this issue - summer football is an integral part of this value proposition. "

Dwi'n fodlon iawn gyda'r cynlluniau uchod, ac yn fwy balch hyd yn oed, fod y testun o Beth sy'n fy mhryderu i fwy na dim, ydi'r syniad o 'Adran 2'. Siawns fydd clybiau fel Porthmadog, Caernarfon, Caersws a.y.b yn debyg o golli swm sylweddol o arian drwy ddisgyn i lawr i'r gynghrair hon? Bydd, mi fydd na gyfleon i gadw'r tymor yn ddiddorol gyda'r syniad o gemau ail-chwarae, ond lle bydd y clybiau hyn heb yr elw a wneid o'r gemau darbi mwyaf? Bydd y costau teithio yn parhau i fod yr un fath siawns?

Pam ddim defnyddio system debyg i'r Cynghreiriau Blue Square yn lloegr, gyda 'Cynghrair Cymru Gogledd' a 'De' yn cyflenwi'r brif uwchgynghrair? Er enghraifft, yn y Gogledd fe ellid edrych rhywbeth tebyg i hyn:

Caernarfon,
Porthmadog,
Prestatyn,
Airbus,
Caergybi,
Llangefni,
Cei Conna,
Derwyddon Cefn
Y Bala,
Gap Queen's Park

Y ffordd yma, byddai'r goreuon o'r Cynghrair Undebol yn cael eu symud i fynnu i lenwi'r gynghrair, ond gyda'r teithio'n lawer llai hefyd, byddai'r costau lawer is. Mae na ddipyn o gemau darbi yno hefyd, a fysa'n mynd rhywfaint o'r ffordd i leihau'r golled o gemau mawr Bangor, Y Rhyl, TNS ac ati.

Mi fydd y Prif Gynghrair Cenedlaethol, 10 Clwb, yn gwella'r safon, heb os yn fy marn i. Mae o wedi gwella safon Cynghrair yr Eircom yn Iwerddon drwy ail-strwythuro, a does dim os gen i y bydd hyn yn gwella pethau rhywfaint o leiaf. Iawn, bydd y system yng Nghymru byth yr un cryfaf yn Ewrop, ond o leiaf bydd mwy o gyfleon.

No comments: