Sunday, 13 April 2008

Parti Tre'r SosbanLlongyfarchiadau i Lanelli am sicrhau eu pencampwriaeth cyntaf. Does dim anmau mai nhw sydd 'di bod y tim gorau dros gydol y tymor, a phob lwc iddyn nhw yn eu ymgais i gyrraedd ail rownd rhagbrofol Cynghrair y Pencampwyr.

No comments: