Tuesday, 20 May 2008

Dydi'r Tymor ddim Drosodd....


Gan i mi son ynghynt am Ewro 2008, teg fyddai dweud fod cystydleuthau o'r fath yn wych i'r rhai ohonom sy'n llafuro trwy'r Haf yn edrych ymlaen i'r rhestr gemau ddod allan, fel rheol. Yn ffodus, does dim rhaid disgwyl y tair wythnos at y gystydleuaeth yn y swisdir ac Awstria. Mae na gystydleuaeth yn cymryd lle ar ein stepan drws, gan gychwyn heno ar y Belle Vue yn y Rhyl. Timau lled-Broffesiynol (Neu dewis 'C' mewn ambell i achos) Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gibraltar sy'n cymryd rhan, a thro Cymru ydi i'w gynnal eleni.

Mae gemau Cymru i gyd yn cael eu chwarae ar y Rhyl, tra bydd peth gemau eraill ym Mae Colwyn a Chroesoswallt. Felly, os am rywbeth i'w wneud yr wythnos yma, ewch lawr i gefnogi hogia Tony Pennock.

Carfan lled-broffesiynol Cymru:
Lee Kendall (Rhyl), Ashley Morris (Merthyr Tydfil), Kyle Kritchell (Weymouth), Gethin Jones (Caerfaddon), Paul Keddle (Caerfyrddin), Daniel Parslow (York City), Lee Surman (Port Talbot), Chris Thomas (Caerfyrddin), Michael Byrne (Northwich Victoria), Adrian Harris (Caerfaddon), Chris Holloway (Llanelli), Craig Jones (Llanelli), Craig Jones (Rhyl), Chris Venables (Y Trallwng), Chad Bond (Balaguer), Les Davies (Bangor), Graham Evans (Caersws), Rhys Griffiths (Llanelli).

Nos Fawrth:
Cymru v Yr Alban 19:00
Belle Vue, Rhyl
Lloegr v Gibraltar 19:00
Llanelian Road, Colwyn Bay

Nos Iau:
Cymru v Gibraltar 19:00
Belle Vue, Rhyl
Yr Alban v Lloegr 19:00
Llanelian Road, Colwyn Bay

Dydd Sadwrn:
Cymru v Lloegr 14:00
Belle Vue, Rhyl
Gibraltar v Yr Alban 14:00
Park Hall, Oswestry

Diflasdod


Sgen i'm syniad pam mod i'n gythral mor flin yn ddiweddar, ond oes 'na rhywyn arall wedi diflasu'n llwyr ar yr holl heip ynglyn a rownd derfynol Chynghrair y Pencampwyr nos fory? Wath iddi fod yn gem Uwchghynghrair ddim, a bydd hyn ond yn rhoi mwy o abwyd i'r Newyddiaduron sy'n credu heip eu hunain fod Cynghrair Lloegr ben ac ysgwydd yn well na'r un arall yn y byd. Er hynny, os mae rhywyn am enill, geith Chelsea wneud? Yma'n y Gogledd, rydym dal yn clywed son bob dydd am gamp Lerpwl yn 2005. Dwi'm eisio sefyllfa debyg y tro yma os yn bosib!


Ewro 2008 dwi'n edrych ymlaen iddi, a hynny'n fawr iawn hefyd. Byddaf yn cymryd y cam traddodiadol o gefnogi'r Almaen, ond yn sicr bydd yn gystydleuaeth i'w mwynhau. Bydd Grwp C sef 'The Group of Death' yn un difyr iawn, ac amhosib byddai dewis enillydd. Er hynny, siwr bydd Sbaen yn edrych ar hon fel cyfle euraidd i wneud argraff am unwaith. Cawn weld, ond os ydych unrhywbeth fel y fi, bydd peidio gorfod poeni bod Lloegr am enill hi yn fonws ;) Byddaf yn edrych fwy at y gystydleuaeth hon yn yr wythnosau nesaf, ond mae Blog 200% i weld yn cael hwyl dda arni.

Monday, 19 May 2008

Edrych Ymlaen

Gan fod y tymor rwan wedi gorffen yn swyddogol ar ol Ffeinal Cwpan Lloegr, mae'r sylw traddodiadol yn troi tuag at Ewrop. Naci, ddim y gem nos Fercher, ond cystydleuaethau tymor nesa'. Bydd Llanelli yn gobeithio dilyn esiampl y Barri a chyrraedd ail rownd rhagbrofol Cynghrair y Pencampwyr, tra'r gobaith ar Neuadd y Parc a Ffordd Ffarrar bydd cyrraedd rownd nesaf Cwpan UEFA.

Seeded Teams:
Manchester City Eng 30.996
Brøndby IF Den 18.748
UC2-3 Den 15.748 - 23.748
Viking Stavanger Nor 12.400
UC2-3 Den 6.748 - 15.748
FP Den >6.748
Djurgårdens IF Swe 6.518
Kalmar FF Swe 4.518
Haka Valkeakoski Fin 3.176
Honka Espoo Fin 3.176
FH Hafnarfjardar Isl 2.980
Metalurgs Liepaja Lat 2.915
JFK Olimps Riga Lat 2.915

Unseeded Teams:

Cork City Irl 2.420
St. Patrick's Athletic Irl 2.420
IA Akranes Isl 1.980
CW Est 1.430
Flora Tallinn Est 1.430
Glentoran Nir 0.770
Cliftonville Nir 0.770
Bangor City Wal 0.770
The New Saints Wal 0.770
EB Streymur Far 0.605
B36 Torshavn Far 0.605
CW Lux 0.495
Racing Union Luxembourg Lux 0.495


Bydd Bangor a'r Seintiau Newydd yn gwynebu unrhyw un o'r timau sydd yn y rhestr 'Seeded'. Mae un siawns mewn 13 y bydd Bangor yn gwynebu Manchester City, sef y gem sy'n sefyll allan fwyaf. Yn amlwg, byddai'r siawns o barhau yn y gystydleuaeth yn cael ei dorri lawr yn sylweddol, ond yn sicr byddai'r arian sy'n dod o gemau o'r fath yn hwb enfawr i'r clwb. Yn wreiddiol, roeddwn wedi gobeithio am St Pat's neu Cork o'r Iwerddon, ond oherwydd fod y timau mawrion wedi disgyn lawr, mae hyn wedi effeithio ar y seedings yn amlwg. Y gem waethaf posib o ran trip byddai FH Hafnarfjardar o Wlad yr Ia. Drud i gael iddi, gyda ddim llawer yn gwneud y trip mwy na thebyg. Byddai'r gweddill ddim rhy ddrwg gyda digon o gyfleon i hedfan yn rhad iddyn nhw. Byddai'n well gen i beidio mynd i Riga os yn bosib, gan mod i wedi bod yno o'r blaen. Er, sgen i fawr o le i cwyno am pa dripiau Ewropeaidd y ga'i gyda Bangor chwaith! Methu disgwyl rwan!

Thursday, 15 May 2008

Cup Final Fever


Dwi' methu cynhesu at y syniad fod Ffeinal Cwpan F.A Lloegr, dydd Sadwrn 'ma. Mae na filoedd ar filoedd o gefnogwyr Caerdydd yn disgwyl yn eiddgar tuag at y gem, a canoedd o filoedd o gefnogwyr 'newydd' Caerdydd yn gwneud yr un peth. Pam mod i mor ddi-hid am y peth?
Y llynedd, Manchester United yn erbyn Chelsea oedd hi, gem fyddwn i'n casau ei gwylio fel rheol. Eleni, tim ddi-ffasiynol fel Portsmouth yn erbyn tim o adran is, a rheiny o Gymru hefyd. Mae'n gymysgedd iawn yn y bon, a dwi methu deall pam mod i methu dod fewn iddi'n fwy. O bosib y ffaith nad ydw i'n nabod cefnogwyr unrhyw un o'r ddau, i rwbio ffwrdd arnaf. O bosib hefyd, mae'r heip yma yng Nghymru yn ddigon i droi rhywyn i ffwrdd. Ond fi ydi'r cyntaf i gwyno pan mae Rygbi'n denu'r holl sylw.

Gobeithiaf bydd hyn wedi newyd erbyn bore Sadwrn pan fydd yr hen arferion o godi'n fuan a gwylio'r holl preamble cyn y gem yn cael eu gweithredu eto. Od iawn.

Wednesday, 7 May 2008

Bydd yr Uwchgynghrair yn Wenfflam!


Mae gen i rhyw flys cychwyn reiat ar Blas Kynaston tymor nesaf. Dim byd personol yn erbyn Clwb Peldroed Derwyddon Cefn na dim felly, ond ymddengys yn ol be sy'n cael ei ysgrifennu dros y dyddiau diwethaf, ei fod yn ddyletswydd arnaf fel ffan Dinas Bangor i godi miri ar gaeau Peldroed ein cenedl. Wrth gwrs, da ni gefnogwyr i gyd yn foch!

Wel, unai hynny neu mae hanner dwsin o gefnogwyr ifanc a llai pwyllog y clwb, wedi gwneud chydig o firi ar ol sgorio gol ar ol 91 munud a hanner mewn Ffeinal.

Fyswn i licio meddwl fod cefnogwyr Bangor ymysg y gorau a fwyaf tryw yn holl Byramid Peldroed Cymru. Does fawr o glybiau arall yn mynd a chefnogaeth oddi-cartref o gwbl, heb son am fod gyda'r gallu i fynd a dros 1,000 o gefnogwyr i unrhyw gem. Rwan, ymysg y 1,000 yna, mae'n debyg fydd un neu ddau o leiaf (yn enwedig o gysidro amseriad y gem a.y.b) yn bach o ffyliaid beth bynnag, a hwythau wedi meddwi hefyd, wel, mae'r llyniau yn dweud y cyfan.

Ydi'r pobol yma'n idiots llwyr? Wel, ydyn heb os nac oni bai. Roeddwn i ymysg y 1,000+ yna b'nawn Sul oedd wedi darganfod ffordd i gadw ein gorfoledd y tu ol i'r llecyn. Ond dyna ni, dydi pawb ddim mor ffodus. A'i bai Ken Jones a gweddill cyfarwyddwyr y clwb ydi hi fod rhai pobol ddim? Mae'n debyg wrth fod yn gefnogwyr (am y dydd o leiaf) y Clwb, fod chydig o'r baich yn gorfod disgyn ar y Clwb ei hun.

Ond gwahardd y Clwb rhag chwarae yn Ewrop? Yn ol ambell ffynhonell ar y we, dyna'n union ddylai ddigwydd.

Nonsens llwyr!

Y gem ei hun? Ar ol camddehongli'n union pa mor bell ydi'r Drenewydd o Rhuthun, stopio i bysnesu ar Faes y Seintiau Newydd, ac yna cael trafferth ffendio Parc Latham, o'r diwedd fe gyrrhaeddais y maes fel roedd nodau olaf Hen Wlad fy Nhadau yn cael eu chwarae. Roedd sawl wyneb anghyfarwydd yno, ond balch oedd gen i weld yr un hen wynebau sy'n cyd-rewi ar gaeau oer Cefn Mawr a Chaernarfon yn y Gaeaf!
Erbyn hanner amser roeddwn wedi penderfynnu ein bod am golli hon, gan fod cymaint o gyfleon wedi'i gwastraffu. Siawns byddan ni'n talu am hyn?
Fe aeth yr ail hanner yn rhy sydyn o lawer, yn enwedig ar ol ail gol Griffiths. Bron i mi a cherdded allan cyn y chwiban olaf, ac erbyn hyn, yn hynod falch wnesh i ddim! Roeddwn yn grediniol fod siot Chris Seargant am fynd dros y trawst tan iddo daro cefn y rhwyd bron a bod! Mae gen i fawr gywilydd edrych ar fy hun yn neidio fynny a lawr fel ffwl ar y 'footage'!

Gret o ddiwrnod a dweud y gwir, un wneith aros yn y cof am amser hir, am y rhesymau cywir gobeithio.