Friday, 28 March 2008

Be ddysgon ni?


Stade Jozy Barthel, Lwcsenbwrg, Buddugoliaeth arall. Dwi ddim yn siwr iawn be ddysgodd Tosh, nos Fercher, heblaw fod y garfan ddim mor ddofn ag y gall hi fod. Iawn, fe guron nhw'r gem, ond roedd na ddigon o enghreiffitau o gamgymeriadau lle byddai tim gyda mwy o safon wedi cymryd mantais ohonynt. Braf gweld un neu ddau gwyneb newydd yn gwneud ymddangosiad cyntaf, serch hynny.
Buddugoliaeth gwbl, gwbl dyngedfenol i'r tim o dan 21 allan ym Mosnia. Ar gae sobor yr olwg, llwyddodd hogia ifanc Brian Flynn i ddod o gol i lawr i enill hi yn y munudau olaf. Edrych yn dda am enill y grwp, gyda ond un buddugoliaeth mewn dau gem yn erbyn Rwmania ei hangen. Gem yn erbyn Lloegr i'r tim ydi'r dyddiad pendant nesaf yn y celendr rhyngwladol, gyda thorf parchus yn bresennol ar y Cae Ras gobeithio.

Penwythnos difyr eto i Beldroed domestig yng Nghymru. Gall Bangor sicrhau lle yng Nghwpan UEFA y tymor nesaf os maen't yn gallu curo YMCA Casnewydd, a dibynnu ar Llanelli (gan dderbyn eu bod am enill y gynghrair) i guro Rhyl yn y gem byw ar S4C b'nawn Sul. Bydd Wrecsam angen o leiaf pwynt ddudwn i hefyd. Mae na lot o beldroed dal i'w chwarae!

Sunday, 16 March 2008

Digon i Chwarae Amdani


Roedd hi'n ddiwrnod ddigon cymysg i'r Clybiau Cymreig yng Nghyngreiriau y Nationwide ddoe. Fe gafodd Wrecsam fuddugoliaeth werthfawr arall drwy drechu Bury o ddwy gol i un, a mae pethau'n edrych yn lawer mwy positif ar y Cae Ras erbyn hyn. Er fod y timau uwch eu pennau yn parhau i gael canlyniadau da, mae'r ffaith fod Wrecsam yn parhau i enill yn arwydd da, siwr i fod?

Mae Abertawe, ar y llaw arall, wedi gweld eu mantais ar frig Adran 1 wedi'i dorri o 14 pwynt i lawr i 6 pwynt. Er mod i dal methu gweld y Swans yn methu a enill dyrchafiad awtomatig, mae'r perygl yn siwr o fod yno o hyd, gan fod Carlisle a Doncaster ill dau ar 68 pwynt. O bosib mae tim Roberto Martinez wedi gollwng fynd arni ychydig, a rhaid canolbwynio ar enill y Gynghrair hon cyn dim arall.

Mae'n amlwg mai canol y tabl bydd tynged Caerdydd am weddill y tymor. Mae eu bryd yn amlwg ar Gwpan F.A Lloegr, ac i fod yn onest, pwy all eu beio? Mae'r gwobrau ariannol am gyrraedd y Rownd derfynnol yn hael, ac wedi rhoi hwb angenrheidiol i dymor a oedd yn mynd i nunlle.

Mae gen i fy mhryderon am drywydd Caerdydd yn y gystydleuaeth, serch hynny. Dwi'n gwybod mai nid Clwb Caerdydd sydd wedi gwthio'r agenda, a mai gwaith y cyfryngau Cymreig yw hyn i gyd bron. Ond eto'i gyd, mae'n ddigalon gen i weld y posibilrwydd bod clwb Cymreig yn gallu cynyrchioli Lloegr mewn cystydleuaeth Ewropeaidd.

Dwi'n credu fod lot o ddrwg yn cael ei wneud i'r ymgais o gael Cwpan Cymru yn ei ol, wrth wthio'r agenda 'ma gyda Platini, fel mae'r Gymdeithas Bel-droed Gymreig wedi gwneud yr wythnos yma. Roedd trafodaethau wedi'i bwriadu i drafod gyda UEFA, i alluogi'r alltudion i gyrraedd Cwpan UEFA drwy enill Cwpan Cymru. Ond rwan, ymddengys mai'r prif bwnc dan sylw ydi Caerdydd a Chwpan F.A, ac i fod yn deg, faint fydd hi eto tan bydd clwb Cymreig mewn sefyllfa debyg? Mae ganddynt siawns llawer gwell o enill Cwpan Cymru, a chystadlu yn Ewrop llawer mwy rheolaidd. Mae angen edrych ar y llun ehangach yma.

Sunday, 9 March 2008

Trwbl ar y Top?


Mae'n edrych yn ddifyr ar frig Uwchghynghair Cymru ar y funud, gyda Llanelli yn agor mantais ar y Seintiau Newydd. Mae rhaid dweud mai tim Peter Nicholas ydi'r ffefrynnau ar hyn o bryd, er bod ganddynt siawns o enill tair cwpan arall cyn ddiwedd y tymor.

Os mae Llanelli yn mynd ymlaen i enill y bencampwriaeth a chynyrchioli Cymru yng Nghynghrair y Pencampwyr, mae hyn yn gadael y Seintiau mewn sefyllfa ddigon diddorol. Yn ol ambell i si, mae Mike Harris yn bwriadu torri cyllid y tim yn sylweddol, a dod i ben a'u statws llawn-amser. Er y sion yma, allai ddim gweld hyn yn digwydd fy hun. Mae'n ddigon posib fod Mike Harris am dorri'r cyllideb, ond mae'n amlwg lle ellir ei dorri rhywfaint. Ymddengys fod ganddynt 20 chwaraewr llawn amser yn y garfan ar hyn o bryd, yn ogystal a academi sydd wedi ei leoli neupell o Groesoswallt. Onid, un o prif resymau'r clwb dros benderfynnu peidio a chynnig cytundeb newydd i Ken McKenna, oedd yr awch i weld mwy o hogia'r academi yn dod drwy'r system, yn hytrach na'r gor ddibyniaeth ar chwaraewyr Glannau Mersi oedd McKenna i'w weld yn ffafrio?

Wrth roi 2+ 2 at eu gilydd, a chydig o ddarogan personol, yn fy nhyb i be y gwelir ar Neuadd y Parc tymor nesa ydi gostyngiad o chwaraewyr llawn amser lawr i rhyw 13-14, gyda chwaraewyr yr academi yn llenwi'r bylchau yn y garfan wedyn.

Rheswm arall yn fy nhyb i na welwn ni dranc y clwb o'r Gororau, ydi yn ddigon syml, maint y buddsoddiad sydd wedi'i roi fewn i'r clwb yn ddiweddar. Fe gostiodd Neuadd y Parc dros £3.5m i'w adeiladu, yn ogystal a grant o bron i £500,000 ar gyfer y cae artiffisial. Dydi hyn ddim yn newid man o bell ffordd, a ffolineb ydi adeiladu maes Pel-droed gyda cynlluniau ar gyfer 3,000 o seddi heb gael tim i sicrhau lle'r clwb yn Ewrop bob tymor. (Er, dwnim lle mae'r eisteddle newydd 'ma os mae nhw ei hangen ar gyfer Mehefin/Gorffenaf!)

Yn wahanol i mwyafrif cefnogwyr yr Uwchgynghrair, mae gen i rhywfaint o edmygedd tuag at Mike Harris a beth mae wedi'i wneud gyda TNS. Do, mae wedi amddifadu Llansantffraid o'i Glwb i bob pwrpas, ond eto'i gyd mae wedi dod a llawer o sylw i'w Glwb a'r Gynghrair (Sylw oedd ddirfawr ei angen ar adegau). Yn bennaf oll, er hynny, ydi'r ffaith ei fod yn entreprenaur. Rhywbeth fysa ni gallu'i wneud efo mwy ohonynt ym Mheldroed Cymru weithiau.