Sunday, 16 March 2008

Digon i Chwarae Amdani


Roedd hi'n ddiwrnod ddigon cymysg i'r Clybiau Cymreig yng Nghyngreiriau y Nationwide ddoe. Fe gafodd Wrecsam fuddugoliaeth werthfawr arall drwy drechu Bury o ddwy gol i un, a mae pethau'n edrych yn lawer mwy positif ar y Cae Ras erbyn hyn. Er fod y timau uwch eu pennau yn parhau i gael canlyniadau da, mae'r ffaith fod Wrecsam yn parhau i enill yn arwydd da, siwr i fod?

Mae Abertawe, ar y llaw arall, wedi gweld eu mantais ar frig Adran 1 wedi'i dorri o 14 pwynt i lawr i 6 pwynt. Er mod i dal methu gweld y Swans yn methu a enill dyrchafiad awtomatig, mae'r perygl yn siwr o fod yno o hyd, gan fod Carlisle a Doncaster ill dau ar 68 pwynt. O bosib mae tim Roberto Martinez wedi gollwng fynd arni ychydig, a rhaid canolbwynio ar enill y Gynghrair hon cyn dim arall.

Mae'n amlwg mai canol y tabl bydd tynged Caerdydd am weddill y tymor. Mae eu bryd yn amlwg ar Gwpan F.A Lloegr, ac i fod yn onest, pwy all eu beio? Mae'r gwobrau ariannol am gyrraedd y Rownd derfynnol yn hael, ac wedi rhoi hwb angenrheidiol i dymor a oedd yn mynd i nunlle.

Mae gen i fy mhryderon am drywydd Caerdydd yn y gystydleuaeth, serch hynny. Dwi'n gwybod mai nid Clwb Caerdydd sydd wedi gwthio'r agenda, a mai gwaith y cyfryngau Cymreig yw hyn i gyd bron. Ond eto'i gyd, mae'n ddigalon gen i weld y posibilrwydd bod clwb Cymreig yn gallu cynyrchioli Lloegr mewn cystydleuaeth Ewropeaidd.

Dwi'n credu fod lot o ddrwg yn cael ei wneud i'r ymgais o gael Cwpan Cymru yn ei ol, wrth wthio'r agenda 'ma gyda Platini, fel mae'r Gymdeithas Bel-droed Gymreig wedi gwneud yr wythnos yma. Roedd trafodaethau wedi'i bwriadu i drafod gyda UEFA, i alluogi'r alltudion i gyrraedd Cwpan UEFA drwy enill Cwpan Cymru. Ond rwan, ymddengys mai'r prif bwnc dan sylw ydi Caerdydd a Chwpan F.A, ac i fod yn deg, faint fydd hi eto tan bydd clwb Cymreig mewn sefyllfa debyg? Mae ganddynt siawns llawer gwell o enill Cwpan Cymru, a chystadlu yn Ewrop llawer mwy rheolaidd. Mae angen edrych ar y llun ehangach yma.

No comments: