Friday, 28 March 2008

Be ddysgon ni?


Stade Jozy Barthel, Lwcsenbwrg, Buddugoliaeth arall. Dwi ddim yn siwr iawn be ddysgodd Tosh, nos Fercher, heblaw fod y garfan ddim mor ddofn ag y gall hi fod. Iawn, fe guron nhw'r gem, ond roedd na ddigon o enghreiffitau o gamgymeriadau lle byddai tim gyda mwy o safon wedi cymryd mantais ohonynt. Braf gweld un neu ddau gwyneb newydd yn gwneud ymddangosiad cyntaf, serch hynny.
Buddugoliaeth gwbl, gwbl dyngedfenol i'r tim o dan 21 allan ym Mosnia. Ar gae sobor yr olwg, llwyddodd hogia ifanc Brian Flynn i ddod o gol i lawr i enill hi yn y munudau olaf. Edrych yn dda am enill y grwp, gyda ond un buddugoliaeth mewn dau gem yn erbyn Rwmania ei hangen. Gem yn erbyn Lloegr i'r tim ydi'r dyddiad pendant nesaf yn y celendr rhyngwladol, gyda thorf parchus yn bresennol ar y Cae Ras gobeithio.

Penwythnos difyr eto i Beldroed domestig yng Nghymru. Gall Bangor sicrhau lle yng Nghwpan UEFA y tymor nesaf os maen't yn gallu curo YMCA Casnewydd, a dibynnu ar Llanelli (gan dderbyn eu bod am enill y gynghrair) i guro Rhyl yn y gem byw ar S4C b'nawn Sul. Bydd Wrecsam angen o leiaf pwynt ddudwn i hefyd. Mae na lot o beldroed dal i'w chwarae!

No comments: