Tuesday, 8 April 2008

Cyffrous ta be?


Fel rywyn sydd fel arfer yn casau Cynghrair y 'Pencampwyr' a phopeth mae'n sefyll amdani, mae rhaid i mi gyfaddef mwynhau ail hanner Lerpwl yn erbyn Arsenal. Tydi gemau o'r fath a'r heip o'u hamgylch ddim yn fy nghyffroi fel arfer, ond wrth gymyd y gem fel ac y ma'i, does dim posib ond cael eich amsugno fewn ar adegau.

Mae na ddigon o faterion difyr arall ar y meysydd ar hyn o bryd, sicr yn bennaf oll ydi Caerdydd yn cyrraedd Ffeinal Cwpan Lloegr. Rhaid eu llongyfarch ar y gamp hon, a roedd gol Ledley yn un wnes ei mwyhnau'n fawr. Yn sicr bydd diwrnod arall gwerth chweil i'w gael yn Wembley, er na fydd pawb oedd yn bresennol yna b'nawn Sul, yn gallu bod nol yn eu seddi mewn Mis.

Mae gen i lot i'w ddweud ynglyn a sefyllfa wleidyddol yr holl beth, a dweud y gwir, y llanast wleidyddol. Er hyn, credaf wnai eu cadw o dan fy het am sbel o leiaf. Dwi'm yn credu y byddai'n sioc enfawr i lawer ohonoch fy safbwynt chwaith!

Mae'r gair olaf yn gorfod mynd i Langefni. Roedd llawer yn datgan eu bod i lawr ers misoedd, ond roeddwn yn credu fod hi dal ddigon tynn yn y gwaelod i'r Dazzlers allu codi eu hunain i fynny. Rwyf yn falch i ddweud fy mod yn iawn yn hynny o beth, a bydd hi'n gem hynod ddifyr ar Lon Talwrn nos Wener yn erbyn Bangor dwi'n siwr.

Bechod na fysai'n bosib adrodd stori debyg am Wrecsam ynde?

No comments: