Tuesday, 26 February 2008

Be ddim i wneud...

Dyma enghraifft o be ni ddylech ei wneud tra rydych gol i lawr gyda chydig funudau ar ol. Da'r 'ogyn Tainio! :)

No comments: