Tuesday, 19 February 2008

Kenny Mac yn Gadael


Daeth newyddion difyr i'r golwg ddoe fod Ken McKenna am adael y Seintiau Newydd ar ol dros 10 mlynedd o wasanaeth fel Chwaraewr a Rheolwr. Ar ddiwedd y tymor bydd hyn yn digwydd, a mae'n debyg mai'r prif reswm dros yr ymadael ydi awch Mike Harris i weld y Clwb yn dennu gwell torfeydd drwy ddefnyddio mwy o chwaraewyr lleol.
Rwan, does ddim os nac oni bai nad ydi McKenna a'i staff wedi ffafrio chwaraewyr o ardal Leprwl a Birkenhead dros y blynyddoedd, a hawdd iawn mae wedi bod eleni iddynt chwarae 11 cyntaf o Sgowsars. Er hyn, does dim anmau gallu'r Dyn, a gyda tim llawn amser neu pheidio, mae hi dal yn anodd enill Pencampwriaethau tymor ar ol tymor. Dwi wedi synnu nad oes yr un tim o'r Gynghrair wedi dod mewn amdano yn barod, ond efallai bydd ei gyfle yn dod tymor nesa.
Mae sibrydion lu yn barod bydd Harris yn dod ac enw mawr i fewn i lenwi'i esgidiau yr Haf yma. Ysgwn i pwy fydd o?

No comments: