Friday, 8 February 2008

Cymru 3:0 Norwy


Ar gae eithriadol wael, ar noson oer o Chwefror, wnaeth Cymru chwarae fel 11 arwr i sicrhau chwip o ganlyniad. Oce, tydi Norwy ddim am enill Cwpan y Byd unrhyw amser yn fuan, ond does rheswm nad ydi canlyniad o'r fath yn ddigon i fod yn falch ohoni?

Mae'n anodd pigo allan unigolion i fod yn berffaith onest. Mi oedd na 4-5 o chwaraewyr a oedd yn llawn haeddianol o chwaraewr y gem. Roedd fel petae y tim hon, heb fawr o wynebau cyfarwydd i'r cefnogwr cyffredin, yn chwarae'n well heb y 'ser'. Be goblyn oedd Carl Fletcher yn ei wneud o fewn 10 llath i gwrt cosbi y gwynebwyr? Roedd Chris Gunter yn taranu lawr asgell dde fel petae wedi chwarae i Gymru am flynyddoedd, ac Eastwood yn cael hwyl arni yn rheoli'r-rheng flaen.

Yn amlwg bydd pob gem ddim fel hyn, a does dim pwyntiau ar gael am gemau Cyfeillgar. Ond duwcs annwyl, mae rhaid i gefnogwyr Pel-Droed Cymru gael y cyfle i wneud y gorau o'n buddugoliaethau, os yn unig i gadw Rygbi i ffwrdd o'r tudalenau-ol am ddiwrnod ;)

No comments: