Tuesday, 26 February 2008

Anhygoel!

Bu bron i mi dagu wrth ddarllen sylwadau Chris Bryant yn y Western Mail heddiw. O bosib, byddai Mr Bryant yn hoffi gweld y statws hollol anffafriol sydd yma yng Nghymru, cyn cychwyn cymharu gyda'r sylw mae tim Lloegr yn ei gael.
Does bosib fod na le i edrych ar y dyddiau o sylw sydd yna i gemau Rygbi Cymru, sy'n chwarae'r 'run timau bob blwyddyn i bob pwrpas, i'w gymharu gyda'r sylw cymharol bitw mae Pel Droed yn ei dderbyn?

No comments: