Monday, 25 February 2008

Dim Mwy o'r Cwpan Cenedlaethol

Ar ol buddugoliaeth Tottenham yn ffeinal Cwpan Carling ddoe, roedd hi'n anochel y byddai rhywbeth yn fy nhynnu nol i'r ddaear.

Y newydd hwnnw oedd y siom fod y BBC wedi penderfynnu dod a'r Cwpan Cenedlaethol i ben ar ol y tymor yma. Er, doedd hyn fawr o sioc chwaith.

Roedd y Cwpan hon yn ffynhonell hollbwysig o incwm ar gyfer sawl o Glybiau'r Cynghrair Cenedlaethol, yn ogystal a'r '3 mawr' o bryd i'w gilydd hefyd. Roedd yr £100,000 a dderbyniodd Wrecsam ar sawl achlysur ar ol ei enill, yn ffactor mawr i sicrhau dyfodol y clwb, a oedd mor fregus ar fwy na un achlysur.
Y rheswm tydw i ddim wedi fy synnu, serch hynny, ydi agwedd un neu ddau o'r clybiau tuag at y gystydleuaeth yn ddiweddar. Mae rhyw driciau bach fel Caerdydd yn cyhoeddi gemau yn y gystydleuaeth fel rhai i'r ail-garfan ac yn gyrru'r is-reolwr i'w hyfforddi ar eu cyfer, wedi'i is-raddio. Mae hefyd Abertawe (sydd wedi bod yn dryw iddo ar y cyfan) eleni, yn gyrru tim o ieuenctid a'r ail-dim, yn gic arall i gystydleuaeth oedd yn cael trafferth gwneud marc fel yr oedd hi.
Dwi'n cael yr argraff weithiau, fod rhai cefnogwyr Caerdydd (a dwi'n pwysleisio ar 'rhai') yn ymfalchio yn y ffaith eu bod yn gweld y gemau hyn fel rhai is-raddol, ac yn cymryd pob cyfle posib i'w wneud yn destyn sbort. Wel, dwi'n cofio adeg ddim mor bell yn ol, pan fyddai Caerdydd wedi bod yn ofnadwy o ddiolchgar i dderbyn siec o £100, neu hyd yn oed £50,000.
Ond dyna ni, mae'r sefyllfa sydd gennym heddiw yn golygu fydd Clybiau Cymru dros £300,000 tlotach o dymor nesaf ymlaen. Dydi hyn ddim yn newydd da, boed bynnag eich teimladau amdani.

No comments: