Thursday, 1 March 2007

Welsh-Premier yn Dathlu

Llongyfarchiadau i wefan Welsh-Premier.com sy'n dathlu ei benblwydd yn dair oed. Brainchild Andrew Lincoln sy'n gweithio'n agos gyda chlwb TNS ydi'r wefan, ac am fwyafrif bodolaeth y safle, wedi bod yr unig safle lle gellid cael newyddion cyfoes o'r Gynghrair a gweddill Peldroed Cymru. Dim ond yn ddiweddar mae'r Gynghrair ei hun wedi dod a rhywbeth tebyg, swyddogol, i'r amlwg er nad ydyw cystal a'r un gwreiddiol, answyddogol yma. Penblwydd Hapus!

No comments: