Monday, 12 March 2007

Cyffro Croke


Gyda llai na phythefnos i fynd tan y gem fawr ar Barc Croke, rwyf nawr yn edrych ymlaen yn arw at y gem. Mae'r tocynnau wedi cyrraedd, Cwch wedi'i threfnu a'r ystafell mewn gwesty wedi'i archebu. Mae'n rhyfeddol cymaint dwi'n eu hadnabod sy'n dweud nad ydynt eisiau tocyn ar gyfer y gem, ond dwi'n fodlon rhoi pres ar y ffaith y byddan nhw yno yn chwilio am docyn yn rhywle ar ddiwrnod y gem. Pam fod pobol yn gwneud hynny? Hefyd, os mae 'Hill 16' o ddiddordeb hanesyddol mawr i bobol Iwerddon, pam yr ydan ni yn eistedd yno (ar seddi dros-dro)? Rhywbeth i'w wneud efo'r ffaith mai hwnnw yw darn gwaethaf y stadiwm?
Yr holl grysau a caneuon Rygbi fydd yn bownd o gael eu canu yno dwi ddim yn edrych ymlaen iddi...

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.