Monday, 12 March 2007

Penwythnos arall wedi mynd


Ar ol digwyddiadau ddoe a dawn anfarwol Spurs sy'n mynnu i mi farw o drawiad ar y galon cyn i mi droi'n 30, mae'n braf cael edrych yn ol ar y digwyddiadau wedi diwrnod o allu cnoi cil dros y sefyllfa.
Cyn y gem, os byddai rhywyn wedi cynnig gem gyfartal i mi, byddwn wedi cnoi eu llaw i ffwrdd. Ond wedi dweud hynny, sut mae modd peidio bod yn siomedig gweld dwy gol o fantais yn diflannu? Tawaeth, mae'r ail chwarae i fod i gymeryd lle wythnos i heno (19eg) a mae popeth dal yno i chwarae amdano.
Yn anffodus i Boded p'nawn Sadwrn, colli o 4-0 fuodd eu tynged yn erbyn Prestatyn. Dwnim be i feddwl i fod yn onest. Roedd Boded yn chwarae'n dda yn y haner cyntaf, ac yn lwcus i beidio mynd i fewn gol ar y blaen wedi'r golwr arbed cic o'r smotyn.

Dyma glip ohono yma


Yn yr ail haner, roedd pethau'n eithaf cyfartal gyda'r ddau dim yn chwilio am gol. Yn anffodus, i Brestatyn y doth hi, cyn i'r ail, trydydd a'r pedwerydd goliau fynd i fewn. Do, fe agorwyd y llif-ddrysau.
Piti fod rhediad mor dda wedi dod i ben, ond mae gem Llangefni wedi'i ail-drefnu ar gyfer nos Fercher yma a rwyf dal yn edrych mlaen yn arw amdani.
0-0 oedd sgor Bangor yn erbyn Port Talbot.

No comments: