Tuesday, 27 March 2007

San Marino


Mae Jason Koumas yn llygaid ei le yn datgan bydd awyrgylch 'swrreal' yng Nghaerdydd nos Fercher, wrth i Gymru gael eu herio gan un o'r gwledydd isaf eu parch yn Ewrop. Tua 15,000 o docynnau sydd wede'i gwerthu i'r gem, a fydd na ddim mwy na 25,000 yno nos yfory.
Ar un wedd dwi'n teimlo fod hyn yn haeddiannol, a mai dim ond ffyliaid fel y fi fydd yno. Ond bobol bach, faint o bobol oedd yn cwyno methu cael tocynnau ar gyfer gemau tyngedfenol tua tair mlynedd yn ol, a'r gem yn erbyn Lloegr. Lle byddan nhw fory? Credaf fod hi'n saff dweud fydd na nifer a wnaeth y trip i Ddulun nos Fercher yn gwylio Sky Sports o flaen y tan nos fory hefyd.

No comments: