Thursday, 8 March 2007

Port Talbot Druan


Druan a Phort Talbot neithiwr yn gem gyn-derfynnol y Cwpan Cenedlaethol. Mae nhw'n dim uchelgeisiol sydd wedi gwella fel clwb ar ac oddi-ar y cae.
Gresyn gen i weld tim fel Casnewydd sydd ond yn chwarae yng Nghyngrair Lloegr i fod yn lletchwith, yn derbyn £50,000 ychwanegol yn y banc. Ddim rili yn atgyfnerthu'r ddadl iddynt ymuno a'r Cynghrair Cenedlaethol os ydynt yn gallu cyrraedd y ffeinal y cwpan mwyaf enillfawr (yng ngwerth arian o leiaf) sydd gennym yng Nghymru, a dal gyda siawns o gyrraedd y Conference nacdi?
Dau gem dda i wylio gefn wrth gefn heno, sef gemau Newcastle a Spurs yng nghwpan UEFA. Edrych ymlaen at rheiny.
Gem Llangefni v Bodedern wedi'i ail drefnu ar gyfer nos Fercher nesaf (14/03/07). Gobeithio ceith fynd yn ei flaen y tro yma!

No comments: