Thursday, 29 March 2007

From The Ridicilous to the .....wel, ddim cweit sublime

Wedi cyrraedd nol tri o'r gloch y bore wedi blino'n lan, felly maddeuwch i mi os nad ydi'r canlynol yn gwneud synnwyr!
Pam o pam fod Cymru mor hoff o chwarae o gwmpas, yn pasio'r bel yn brydferth o un chwaraewr i'r llall? A pam o pam nad oes neb heblaw am Jason Koumas, a hogyn 17 oed (Bale) yn fodlon cymyd siot bob hyn a hyn? Mae hi braidd yn pathetic gweld ein chwaraewyr (a dwi'n edrych arnat ti, Bellamy) yn meddwl fod angen cerdded y bel i'r rhwyd bob tro.
Rhaid i ni chwarae'n well na hyn i guro Seland newydd yn gyfforddus, heb son am gael rhywbeth allan o gem y Weriniaeth Siec.

No comments: