Wednesday, 28 February 2007

Y 'Premier' Cup?Roedd gen i deimladau cymysg iawn wrth wylio gem Caerdydd a'r Seintiau Newydd neithiwr. Da o beth oedd gweld tim Uwchgynghrair yn mynd drwodd i'r rownd derfynol wrth gwrs, ond doeddwn methu cael dros agwedd Caerdydd at y gwpan. Dim ots be ddywedir am y gwpan hon, pa siawns arall sydd gan Caerdydd o enill £100,000 am enill tair gem a'r posibilrwydd o chwarae Abertawe y tymor yma?
Mae o fel petae Caerdydd ar bwrpas yn diystyrru'r gystydleuaeth er mwyn mynd yn groes yn erbyn y Gymdeithas Beldroed. "Os fysa lle yn ewrop mi fydda ni'n rhoi tim llawn allan" ydi'r alwad yn aml. Ond tra fod ansicrwydd ynglyn a sefyllfa Cymru a'r 'tri mawr', dydi'r Gymdeithas Beldroed ddim mewn sefyllfa i gynnig hyn iddyn nhw. Mae 600 yn troi allan i gem gyn-derfynnol unrhyw gwpan i glwb sy'n honni eu bod yn fawr, fel Caerdydd, yn warth ynddo'i hun.
Mae Wrecsam ac Abertawe wedi trin y gystydleuaeth gyda pharch a roedd yn dipyn o achlysur pan lwyddodd Port Talbot i drechu tim cryf Abertawe rhyw fis neu ddau yn ol. Ond yn anffodus, dipyn mwy fflat ydi'r dathliadau ar y Dreflan heddiw mae'n siwr gen i.

No comments: