Tuesday, 20 February 2007

Youtube

Am mod i wedi syffedu, ers sbel rwan rwyf wedi bod yn mynd drwy fy nghasgliad fideos er mwyn eu sortio a taflu rhai di-angen. Dwi wedi dod ar draws rhai hen geiriau nad oeddwn yn gwybod oedd gennyf, a wedi bod yn eu postio ar Youtube. Dyma un ohonynt, sef gol Ken McKenna yn eiliadau olaf Gem Derfynnol Cwpan Cymru 1998 i Fangor yn erbyn Cei Conna. Maer werth gweld faint mae'r hen Gae Ras wedi newid ers hynny. Mwy i ddod yn y man.

No comments: