Monday, 26 February 2007

Cymru ar y Cae Ras


Mae Cymru yn dod yn ol i'r Cae Ras ar y 26ain o Fai (Penwythnos fy mhenblwydd :) , i chwarae gem gyfeillgar yn erbyn Seland Newydd. Dim newyddion i fod yn falch ohono os ydych yn disgwyl i fawrion y Byd Peldroed i gyd ymgynyll yn Wrecsam na dim felly, ond mae'n fwy o Beldroed Rhyngwladol yn y Gogledd yn dydi? Parhad o'r arbrawf lwyddiannus i chwarae Liechtenstein yn Wrecsam, a mae Toshack a'i chwaraewyr i'w gweld yn hapus i barhau.Mae hyn yn rywbeth mae cefnogwyr rhan yma o'r byd ei angen ac yn haeddu. Parhad o'r Seibiant i ni o'r A470 neu tren drwy Llwydlo a'r Amwythig dydi?

No comments: