Tuesday, 20 February 2007

'Gynnau Mawr'?


Mae teitl yr erthygl yma wedi gwneud i mi bendroni ychydig ynglyn ac ystyr y gair 'Big Guns'.

Os ydi tim fel Spurs sydd wedi cyraedd y ffeinal 9 gwaith, a enill y gwpan 8 o weithiau ddim yn 'big gun' yna mae rhywbeth o'i le. Braidd yn sarhaus yn fy marn i.

No comments: