Monday, 26 February 2007

Peldroed y penwythnos


Gan na welais ddim o ffeinal Cwpan Carling ddoe, does gen i'm lle i ddweud dim amdano (fel fyswn i eisiau gweld gem rhwng y ddau dim dwi'n eu casau fwyaf!)
Yn lle hynny, fe es a y wefan wych myp2p i wylio gem Spurs a Bolton wedi'i ffrydio yn syth o Lundain, cael ei ddarlledu o ESPN Hong Kong, ac yn nol i PC fy nghariad ym Mangor. Gwych! Dwnim be sydd haru Spurs wythnos yma, mae nhw wedi enill tair gem yn olynol.
Fe dreuliais fy mhrynhawn Sadwrn ym Modedern (fel dwi'n neud bron bob yn ail Sadwrn drwy gydol y tymor) yn gwylio buddugoliaeth Boded o 1-0 dros Mynydd Isa. Gwych oedd tair pwynt arall, a pethau yn edrych yn reit dda am aros i fynnu y tymor yma. Nid ar chwarae bach mae tim bach sydd heb arian (o'i gymharu efo mwyafrif timau y Gynghrair, ac yn sicr gweddill timau yr Ynys) yn gallu cystadlu yn y Gynghrair hon, ond mae'n edrych ein bod am wneud hynny am dymor arall o leiaf. Mae hefyd yn syndod fod pob un o'r Garfan yn dod o'r Ynys, gyda'r mwyafrif helaeth wedi dod drwy'r system ieuenctid ac wedi'i haddysgu yn yr Ysgol lle rydym yn chwarae. Sawl tim arall ellith ddweud hynny dywedwch?
Hefyd, Bangor yn enill eu gem hwythau yng Nghwmbran. Dwi'm yn cofio'r tro dwytha i'r tri o fy hoff dimau wneud hynny mewn un penwythnos i fod yn onest.
Wrecsam yn colli'n drwm p'nawn Sul, a wedi colli Steve Evans am 5 gem rwan. Pethau'n edrych yn ddu ar y Cae Ras. Conference flwyddyn nesa, rhywyn?

No comments: