Monday, 19 February 2007

Wrecsam v Caer


Y penwythnos yma, penderfynnais y byddai'n syniad, gan fod Wrecsam yn chwarae ar y Sul ac ddim yn amharu gyda fy ymrwymiadau eraill, y byddwn yn mentro fynnu i'r Cae Ras am y tro cyntaf y tymor yma ar gyfer gem Gynghrair.
Digon di-fflach oedd y gem ar y cyfan, gyda'r 'run tim yn haeddu ennill na cholli yn y pen draw.
Yr hyn sy’n pery i mi feddwl, yw sut all cefnogwyr selog Wrecsam ddioddef Lee McEvilly o wythnos i wythnos? Ar y Kop fe glywais ddau gefnogwr yn siarad gyda’u gilydd cyn y gem fod y ‘Fat Waste of Space’ yn ‘Shit’ yn erbyn Peterborough, a roeddwn yn eiddgar i weld sut y byddai’n perfformio yn y gem ddarbi fawr.
Rhwystrydedig ydi’r gair fyddwn yn ei ddefnyddio. Roedd i’w weld yn trio ddigon caled ddoe chwarae teg, ond sut all dyn mor fawr a sydd i fod yn gryf, gael eu guro i’r bel mor hawdd? Dipyn o Emile Heskey syndrome os ydych yn gofyn i mi….

No comments: