Friday, 28 September 2007

Parhau gyda'r Podlediadau

Dwi wedi bod yn tyrchu'n ddyfnach i fyd y Podlediadau a wedi darganfod mwy o rai gwych. Er fod rhai blynyddoedd wedi mynd ers eu dyddiau ar Talksport, mae'r cefnogwr Millwall, Danny Baker, a'r cefnogwr Spurs, Danny Kelly, wedi dychwelyd i greu Podlediad wythnosol. Mae nhw wir yn wych, ac yn sicr gwerth gwrando arnynt. Mae'r manylion ar sut i lawrlwytho'r sioeau (unai drwy iTunes neu lawrlwytho o'r We) ar gael drwy ymweld a'u gwefan.

Rhaglen arall fyddai'n hoff o wrando arni ydi'r Spurs Show gyda Phil Cornwell, ond beryg fydd hwnnw ddim o ddiddordeb i'r mwyafrif ohonoch!

Gobeithio fod y Cynghrair Cenedlaethol yn bwriadu parhau gyda'u Podlediadau. Roedd yn syniad da llynedd ac yn ddigon difyr ar adegau.

No comments: