Friday, 14 September 2007

Tosh yn taro'n Nol


Ar ol siom nos Sadwrn (y perfformiad yn fwy na'r canlyniad), roedd hi'n wych gweld carfan Cymru yn taro nol mewn ffordd mor drawiadol nos Fercher yn erbyn Slofacia. Roedd Craig Bellamy yn wych, ac fe af mor bell a dweud mai dyna'i berfformiad gorau yng Nghrys Coch Cymru. Un cwestiwn sy'n fy mhoeni i ydi pam fod Robbie Savage wedi bod mor ddistaw yn ddiweddar?!

1 comment:

Ordovicius said...

Arg! Methu gwylio'r gem!