Monday, 24 September 2007

Ar yr iPod!

Dwi wastad yn falch o weld mwy o gynnwys Peldroed ar gael drwy'r Gymraeg, ac enghraifft o hynny ydi podlediad newydd 'Ar y Marc' BBC Radio Cymru. Gan mod i lawer rhy ddiog i godi am 8:30 bore Sadwrn, mae cyfle i wrando ar y rhaglen unwaith eto Dydd Llun ac yna y Podlediad 'bonws' ganol wythnos yn syniad gwych. Rhowch dro iddi, mae'r ddolen i wrando arnynt yma.

Rhag ofn nad ydych erioed wedi'i weld o'r blaen, ac yn meddwl fy mod yn hollol wallgof yn awgrymmu gol Dalian Atkinson fel yr un orau erioed, dyma hi unwaith eto:Ar ol gwrando ar y Podlediad byddwch yn gwybod be rwyf yn son amdani. Dwi wrth fy modd efo gol yna am rhyw reswm!

No comments: