Tuesday, 20 May 2008

Dydi'r Tymor ddim Drosodd....


Gan i mi son ynghynt am Ewro 2008, teg fyddai dweud fod cystydleuthau o'r fath yn wych i'r rhai ohonom sy'n llafuro trwy'r Haf yn edrych ymlaen i'r rhestr gemau ddod allan, fel rheol. Yn ffodus, does dim rhaid disgwyl y tair wythnos at y gystydleuaeth yn y swisdir ac Awstria. Mae na gystydleuaeth yn cymryd lle ar ein stepan drws, gan gychwyn heno ar y Belle Vue yn y Rhyl. Timau lled-Broffesiynol (Neu dewis 'C' mewn ambell i achos) Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gibraltar sy'n cymryd rhan, a thro Cymru ydi i'w gynnal eleni.

Mae gemau Cymru i gyd yn cael eu chwarae ar y Rhyl, tra bydd peth gemau eraill ym Mae Colwyn a Chroesoswallt. Felly, os am rywbeth i'w wneud yr wythnos yma, ewch lawr i gefnogi hogia Tony Pennock.

Carfan lled-broffesiynol Cymru:
Lee Kendall (Rhyl), Ashley Morris (Merthyr Tydfil), Kyle Kritchell (Weymouth), Gethin Jones (Caerfaddon), Paul Keddle (Caerfyrddin), Daniel Parslow (York City), Lee Surman (Port Talbot), Chris Thomas (Caerfyrddin), Michael Byrne (Northwich Victoria), Adrian Harris (Caerfaddon), Chris Holloway (Llanelli), Craig Jones (Llanelli), Craig Jones (Rhyl), Chris Venables (Y Trallwng), Chad Bond (Balaguer), Les Davies (Bangor), Graham Evans (Caersws), Rhys Griffiths (Llanelli).

Nos Fawrth:
Cymru v Yr Alban 19:00
Belle Vue, Rhyl
Lloegr v Gibraltar 19:00
Llanelian Road, Colwyn Bay

Nos Iau:
Cymru v Gibraltar 19:00
Belle Vue, Rhyl
Yr Alban v Lloegr 19:00
Llanelian Road, Colwyn Bay

Dydd Sadwrn:
Cymru v Lloegr 14:00
Belle Vue, Rhyl
Gibraltar v Yr Alban 14:00
Park Hall, Oswestry

No comments: