Tuesday, 20 May 2008

Diflasdod


Sgen i'm syniad pam mod i'n gythral mor flin yn ddiweddar, ond oes 'na rhywyn arall wedi diflasu'n llwyr ar yr holl heip ynglyn a rownd derfynol Chynghrair y Pencampwyr nos fory? Wath iddi fod yn gem Uwchghynghrair ddim, a bydd hyn ond yn rhoi mwy o abwyd i'r Newyddiaduron sy'n credu heip eu hunain fod Cynghrair Lloegr ben ac ysgwydd yn well na'r un arall yn y byd. Er hynny, os mae rhywyn am enill, geith Chelsea wneud? Yma'n y Gogledd, rydym dal yn clywed son bob dydd am gamp Lerpwl yn 2005. Dwi'm eisio sefyllfa debyg y tro yma os yn bosib!


Ewro 2008 dwi'n edrych ymlaen iddi, a hynny'n fawr iawn hefyd. Byddaf yn cymryd y cam traddodiadol o gefnogi'r Almaen, ond yn sicr bydd yn gystydleuaeth i'w mwynhau. Bydd Grwp C sef 'The Group of Death' yn un difyr iawn, ac amhosib byddai dewis enillydd. Er hynny, siwr bydd Sbaen yn edrych ar hon fel cyfle euraidd i wneud argraff am unwaith. Cawn weld, ond os ydych unrhywbeth fel y fi, bydd peidio gorfod poeni bod Lloegr am enill hi yn fonws ;) Byddaf yn edrych fwy at y gystydleuaeth hon yn yr wythnosau nesaf, ond mae Blog 200% i weld yn cael hwyl dda arni.

No comments: