Thursday, 15 May 2008

Cup Final Fever


Dwi' methu cynhesu at y syniad fod Ffeinal Cwpan F.A Lloegr, dydd Sadwrn 'ma. Mae na filoedd ar filoedd o gefnogwyr Caerdydd yn disgwyl yn eiddgar tuag at y gem, a canoedd o filoedd o gefnogwyr 'newydd' Caerdydd yn gwneud yr un peth. Pam mod i mor ddi-hid am y peth?
Y llynedd, Manchester United yn erbyn Chelsea oedd hi, gem fyddwn i'n casau ei gwylio fel rheol. Eleni, tim ddi-ffasiynol fel Portsmouth yn erbyn tim o adran is, a rheiny o Gymru hefyd. Mae'n gymysgedd iawn yn y bon, a dwi methu deall pam mod i methu dod fewn iddi'n fwy. O bosib y ffaith nad ydw i'n nabod cefnogwyr unrhyw un o'r ddau, i rwbio ffwrdd arnaf. O bosib hefyd, mae'r heip yma yng Nghymru yn ddigon i droi rhywyn i ffwrdd. Ond fi ydi'r cyntaf i gwyno pan mae Rygbi'n denu'r holl sylw.

Gobeithiaf bydd hyn wedi newyd erbyn bore Sadwrn pan fydd yr hen arferion o godi'n fuan a gwylio'r holl preamble cyn y gem yn cael eu gweithredu eto. Od iawn.

No comments: