Wednesday, 7 May 2008

Bydd yr Uwchgynghrair yn Wenfflam!


Mae gen i rhyw flys cychwyn reiat ar Blas Kynaston tymor nesaf. Dim byd personol yn erbyn Clwb Peldroed Derwyddon Cefn na dim felly, ond ymddengys yn ol be sy'n cael ei ysgrifennu dros y dyddiau diwethaf, ei fod yn ddyletswydd arnaf fel ffan Dinas Bangor i godi miri ar gaeau Peldroed ein cenedl. Wrth gwrs, da ni gefnogwyr i gyd yn foch!

Wel, unai hynny neu mae hanner dwsin o gefnogwyr ifanc a llai pwyllog y clwb, wedi gwneud chydig o firi ar ol sgorio gol ar ol 91 munud a hanner mewn Ffeinal.

Fyswn i licio meddwl fod cefnogwyr Bangor ymysg y gorau a fwyaf tryw yn holl Byramid Peldroed Cymru. Does fawr o glybiau arall yn mynd a chefnogaeth oddi-cartref o gwbl, heb son am fod gyda'r gallu i fynd a dros 1,000 o gefnogwyr i unrhyw gem. Rwan, ymysg y 1,000 yna, mae'n debyg fydd un neu ddau o leiaf (yn enwedig o gysidro amseriad y gem a.y.b) yn bach o ffyliaid beth bynnag, a hwythau wedi meddwi hefyd, wel, mae'r llyniau yn dweud y cyfan.

Ydi'r pobol yma'n idiots llwyr? Wel, ydyn heb os nac oni bai. Roeddwn i ymysg y 1,000+ yna b'nawn Sul oedd wedi darganfod ffordd i gadw ein gorfoledd y tu ol i'r llecyn. Ond dyna ni, dydi pawb ddim mor ffodus. A'i bai Ken Jones a gweddill cyfarwyddwyr y clwb ydi hi fod rhai pobol ddim? Mae'n debyg wrth fod yn gefnogwyr (am y dydd o leiaf) y Clwb, fod chydig o'r baich yn gorfod disgyn ar y Clwb ei hun.

Ond gwahardd y Clwb rhag chwarae yn Ewrop? Yn ol ambell ffynhonell ar y we, dyna'n union ddylai ddigwydd.

Nonsens llwyr!

Y gem ei hun? Ar ol camddehongli'n union pa mor bell ydi'r Drenewydd o Rhuthun, stopio i bysnesu ar Faes y Seintiau Newydd, ac yna cael trafferth ffendio Parc Latham, o'r diwedd fe gyrrhaeddais y maes fel roedd nodau olaf Hen Wlad fy Nhadau yn cael eu chwarae. Roedd sawl wyneb anghyfarwydd yno, ond balch oedd gen i weld yr un hen wynebau sy'n cyd-rewi ar gaeau oer Cefn Mawr a Chaernarfon yn y Gaeaf!
Erbyn hanner amser roeddwn wedi penderfynnu ein bod am golli hon, gan fod cymaint o gyfleon wedi'i gwastraffu. Siawns byddan ni'n talu am hyn?
Fe aeth yr ail hanner yn rhy sydyn o lawer, yn enwedig ar ol ail gol Griffiths. Bron i mi a cherdded allan cyn y chwiban olaf, ac erbyn hyn, yn hynod falch wnesh i ddim! Roeddwn yn grediniol fod siot Chris Seargant am fynd dros y trawst tan iddo daro cefn y rhwyd bron a bod! Mae gen i fawr gywilydd edrych ar fy hun yn neidio fynny a lawr fel ffwl ar y 'footage'!

Gret o ddiwrnod a dweud y gwir, un wneith aros yn y cof am amser hir, am y rhesymau cywir gobeithio.

No comments: