Thursday, 23 August 2007

Glantraeth v Bodedern

Un o fy hoff feysydd yn y Cynghrair Undebol ydi un Glantraeth. Dwi ddim yn berffaith siwr pam, ond mwy na thebyg fod y ffaith fod mwyafrif un ochr o fy nheulu yn dod o'r cyffuniau yn help yn y mater. Mae'r maes ei hun wedi'i leoli rhwng pentrefi Malltraeth a Bethel yn Bodorgan, Ynys Mon, ar dir Bwyty Glantraeth. Clwb eithaf nomaidaidd ydi Glantraeth felly yn y bon, yn denu cefnogaeth Ffermwyr ac Amaethyddwyr cyfagos ar y cyfan, hyd y gwela'i.

Mae'n faes digon smart gydag un eisteddle yn dal rhyw 70 o gefnogwyr, a rhyw sylfaen sy'n edrych fel sied Wartheg yn dwblu fel rhyw fath o loches rhag y glaw. Mae'r clwb yn lwcus mewn un ffordd nad oes angen poeni am adeiladu unrhyw strwythurau fel toiledau na 'Clubhouse' gan fod y cyfleusterau yma dafliad carreg i ffwrdd yn y bwyty/tafarn ei hun.

Fe gefais y cyfle i ymweld a'r rhan yma o'r byd oherwydd i Boded deithio yma ar gyfer ein ail gem o'r tymor, neithiwr. Ar noson ddigon braf fe orffennodd y gem yn ddi-sgor, canlyniad reit addawol ar y cyfan. Pan yn cysidro fod Boded lawr i 10 dyn ar ol 20 munud o chwarae, a fod Glan yn draddodiadol yn un o'r ceffylau blaen yn y gynghrair, fe wnai gymryd canlyniad o'r fath rhyw ddiwrnod! Llandudno sydd i ddod nesaf, Prynhawn Sadwrn. Mi fysa canlyniad reit tebyg yn ddigon derbynniol mae rhaid i mi gyfaddef.

No comments: