Monday, 20 August 2007

2007/08 Wedi Cychwyn

Roedd yn benwythnos Peldroed digon difyr ar y cyfan. Dydd Sadwrn fues yn gwylio Bodedern yn erbyn Dinbych ym Mhenwythnos agoriadol Cynghrair Undebol y Gogledd. Yn dilyn patrwm yr 'Haf' yma, wnaeth hi fwrw glaw mwy na lai drwy'r gem, ond wnaeth y cae ddal yn dda iawn heb dorri. Mae llawer o ddiolch am hynny i Huw sef prif 'Groundsman' y Clwb.
Roedd gan Dinbych ambell i enw cyfarwydd fel Kenny Burgess, Tommy Harrison a Mark Orme yn eu mysg, ond wnaethon nhw'm dod fewn i'r gem o gwbl yn yr hanner cyntaf. Roedden nhw eithaf lwcus i fynd fewn i'r egwyl ond un gol tu ol iddi, ond daethant yn ol yn gryfach yn yr ail i sgorio'n hwyr i wneud gem gyfartal ohoni. Dim rhy ddrwg o safbwynt Boded, ond braidd yn siomedig i ildio gol mor hwyr mewn i'r gem. Mae gem ddarbi bwysig i ddod Nos Fercher yn erbyn Glantraeth (ia, yr run Nos Fercher a mae Cymru'n chwarae allan ym Mwlgaria!).

Siom oedd gem gyntaf Llangefni yn yr Uwchgynghrair. Wrth gwrs, doeddwm i'm yn bresenol yn y gem, ond yn ol y rheiny oedd yno, mae lot o waith i'w wneud. Cefais hwyl wrth glywed Brian Owen (neu Bri Boded fel adnabyddir yn lleol) yn darogan y gall Cefni orffen mewn safle Cwpan Cenedlaethol ar ddiwedd y tymor. Anodd gen i gredu hynny yn bersonol!

Mae'r newyddion wedi cyrraedd bydd Cyrmu yn gorfod gwneud heb Bellamy a Koumas nos Fercher. Yn bersonol, dwi ddim rhy siomedig am hynny. Mae hon yn gyfle euraidd i Eastwood a/neu Bellamy roi cur-pen go iawn i Toshack ynglyn a'r rheng flaen, a mae hefyd yn gyfle i rywyn gymryd y fantell am safle ynghanol y Cae. Hon yw'r gem gyntaf ers sbel heb y ddau Carl yn ran o'r garfan, a felly o bosib fod gen rhywyn fel Mark Jones gymryd y fantell yn eu habsenoldeb. David Vaughan i lenwi esgidiau (mawr iawn) Giggs ar y chwith hefyd o bosib?

No comments: