Wednesday, 18 July 2007

Un troed yn Salzbwrg...

Mae'r Seintiau Newydd, un canlyniad oddiar gyrraedd ail rownd ragbrofol Cynghrair y Pencampwyr, drwy sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf erioed mewn gem Ewropeaidd. Roedd yn ganlyniad eithaf i'r Seintiau, ond y boen mwyaf fydd y ddau gol oddi cartref a ildwyd yn y buddugoliaeth o dair gol i ddwy. Roedd yn glamp o gem serch hynny, a mwynhais wrando arni ar y Radio dros y we. Dyma'r goliau ohoni, a recordiais yn gynharach:Mae'n anodd gwybod be fydd strategaeth Ken McKenna allan yn Latfia. Ai'r nod fydd cadw pethau'n dynn a chwilio am gol sydyn, yntau mynd amdani i wneud y dasg hyd yn oed anoddach?. Yn sicr fyswn i'm yn licio bod yn esgidiau'r sgowsar hoffus, ddydd Mercher nesaf.

No comments: