Friday, 22 June 2007

Llanelli yn Ewrop...Mis Mehefin?

Dydd Sul yma, y 24ain o Fehefin, mae tymor Llanelli yn ailddechrau. Maent yn herio FK Vetra yng Nghwpan Intertoto Uefa allan yn Lithwania. Pob lwc iddynt, ond faint o her fydd trechu tim sydd 15 gem i fewn i'w tymor, gyda un gem gyfeillgar yn erbyn Lido Afan gan y Cochion?

Biti nad oes unrhyw uchafbwyntiau na darllediad o'r gem ar unrhyw un o'n sianeli yng Nghymru. Dylai fod yn norm gweld timau Cymru yn ein cynyrchioli yn Ewrop, ar y teledu siawns?

No comments: