Monday, 21 May 2007

Tim Lled-Broffesiynol Cymru

Bob lwc i'r tim lled-broffesiynol, sy'n teithio allan i ucheldir yr Alban heddiw ar gyfer y twrnament pedair gwlad. Mae'r garfan wedi'i wneud yn bennaf allan o chwaraewyr Cymreig sy'n chwarae yn y Conference, gyda llond dwrn yn chwarae yn Uwchgynghrair Cymru. Y ni ydi'r deiliaid ar hyn o bryd, felly bob lwc iddynt yn eu hymgais i gadw eu gafael arno.

Hwn ydi'r garfan:

Gol
Tony Roberts (Dagenham & Redbridge), Ashley Morris (Merthyr Tydfil)

Amddiffynwyr
Chris Todd (Exeter City), Ian Hillier (Newport County), Paul Keddle, Kris Thomas (Caerfyrddin), Danny Parslow (York City), Gethin Jones (Bath City)

Canol Cae
Adie Harris (Bath City), Chris Holloway (Merthyr Tydfil), Lee John (Port Talbot), Michael Byrne (Northwich Victoria), Chris Venables (Caersws)

Ymosodwyr
Graham Evans (Caersws), Rhys Griffiths (Llanelli), Craig Hughes (Newport County), Chris Moore (Dagenham & Redbridge), Robert Duffy (Oxford United).

Synnu fod dim lle i Sion Edwards o Fangor a Les Davies o Port, ond carfan go-lew yn fy marn i.

1 comment:

Ordovicius said...

Oes gen ti syniadau ar gyfer y Welsh Blog Awards 2007?