Sunday, 13 December 2009

Sylw Haeddianol?


Dwi'n synnu i raddau fy mod i heb son am hyn ynghynt, ond rhaid i mi ddweud faint dwi'n mwynhau rhaglenni Pel-droed S4C. Ers 1992, ar y cyfan, yr unig sylw cyfryngol a roddir i'r Cynghrair Cenedlaethol oedd slot 5-10 munud ar Wales on Saturday, pan oedd cryn nifer o'r cefnogwyr ar eu ffordd adref o gemau'r prynhawn. Tydi ITV ddim yn ymddwyn fel ei fod yn bodoli o gwbl, ac yn gwrthod hyd yn oed dangos y canlyniadau ar y newyddion nosweithiol.

Ond i fynd yn ol at ein darlledwr Cenedlaethol, mae rhaid canu clodydd y sianel. Gwyddwn am nifer sy'n gwylio Sgorio Cymru'n wythnosol, ac yna pecyn ychwanegol gyda sgwrs a thrafod ar brif raglen Sgorio nos Lun. Dwi'n credu mod i'n iawn i ddweud y dangosodd S4C mwy o gemau byw yn ei flwyddyn gyntaf o fod yn berchen ar y hawliau, na wnaeth BBC Cymru yn y 12 mlynedd blaenorol.

Ond wrth reswm, mae sylw'r Uwchgynghrair yn mynd ymhellach na hawliau teledu yn unig. Mae rhaid dweud fod presenoldeb gref ar y we fyd eang, gyda'r wefan swyddogol a'r welsh-premier.com poblogaidd yn gyrchfan dyddiol ar gyfer y newyddion diweddaraf. Ond y broblem fwyaf ydi diffyg diddordeb adran Chwaraeon y BBC. Wrth glicio ar yr adran Gymreig o'r safle Peldroed, ceir yr holl wybodaeth a mynnir am gemau Caerdydd ac Abertawe, a hyd yn oed Merthyr a Chasnewydd i raddau helaeth. Ond mae'r cynnwys o ddeunydd yn ymnweud a'r Pyramid Cymreig bron a bod yn anweledig, sy'n siom o gysidro mai hi yw prif adnodd miliynau o gefnogwyr y bel-gron, yn ddyddiol.

Er yr holl bwyntiau positif a ddaw o ddyfodiad y 'Super 12', does dim modd anwybyddu'r ffaith fod angen gwella presenoldeb y Gynghrair ar ein cyfryngau dyddiol. Er mai lled-broffesiynol yw ei naws, mae na ddigwyddiadau yn cymryd lle bob diwrnod. Mae'n iawn os wyddoch lle i fynd am y wybodaeth angenrheidiol, ond dydi'r cefnogwr cyffredinol ddim mor debygol i logio mlaen i welsh-premier.com o ddydd i ddydd.

Mae hyn yn sicr yn sialens I brif weithredwr newydd y Gymdeithas, Jonathan Ford sydd ar fin dechrau ar ei waith newydd. Mae wedi datgan yn barod mai'r tim cenedlaethol sydd am gymryd ei fryd ar y cychwyn, a mae hynny'n ddigon teg gan mai drwy hwnnw mae mwyhafrif yr incwm yn cael ei gynhyrchu. Gwyddwn i ddim be a ddoth o'r cwmni marchnata a'i gyflogwyd i hyrwyddo Uwchgynghrair rhai tymhorau yn ol, ond tydi hi'm yn debyg fod hwnnw wedi cael fawr o effaith.

Ond dwi'n sicr o un peth. Gwelwn ni ddim cynyddiad sylweddol ar dorfeydd ein clybiau tan mae'r Uwchgynghrair yn sicrhau gwell sylw. Mae'n anodd gen i weld sut y gellid sicrhau hyn, ond dyna ni, dim fi sy'n cael fy nhalu i wneud y gwaith chwaith (gwaetha's modd!).

3 comments:

Steve Ballmer said...

Love your blog my friend!
You have to be a Windows user!

Anonymous said...

Crap league! No one cares matey!

Ankur said...


Nice,
Thanks for your great informations, working in, URDUTAHZEEB, ASIAN AFFAIRS.

Try to post best informations like this always