Wednesday, 6 May 2009

na na na na, Leslie Davies, Bangor's Number 9!

Dyma rai lyniau o'r gem a dynais b'nawn Llun ar Barc y Scarlets

I fod yn deg gyda Aberystwyth, dwi'm yn credu iddyn nhw wneud cyfiawn gyda nhw'u hunain. Mae nhw'n dim llawer gwell na be welon ni ar y cae, a dwnim os mai pwysau heb fod wedi ennill y tlws enwog, ers 109 o flynyddoedd, oedd yn chwarae ffactor neu'i peidio. Fe ddaeth goliau Bangor mewn cyfnodau pwysig iawn sef jyst cyn ac ar ol yr egwyl, ac anodd, os nid amhosib ydi amddiffyn yn erbyn chwaraewyr fel Peter Hoy a Les Davies mewn unrhyw giciau rhydd a chornel a.y.b.

Ond yn ffodus i ni Ddinasyddion, mae gennym drip rownd Ewrop ar y ffordd!...

No comments: